Εγγραφές 2020

Ηλεκτρονικές Εγγραφές Επιτυχόντων

Στοιχεία επικοινωνίας Τμημάτων και Σχολών


Τμήμα
Διεύθυνση
Τηλέφωνα
Email

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Πολυτεχνειούπολη 15780 Ζωγράφου
210/772.2761, 210/772.2692, 210/772.4218
secret@survey.ntua.gr, fakrema@survey.ntua.gr
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πατησίων 42 10682 Αθήνα
210/772.3333, 210/772.3331
secretary@arch.ntua.gr, undergrad-secr@arch.ntua.gr
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Πολυτεχνειούπολη 15780 Ζωγράφου
210/772.2023, 210/772.1703, 210/772.4189
semfe@central.ntua.gr
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Πολυτεχνειούπολη 15780 Ζωγράφου
210/772.3997, 210/772.3995
secreta@ece.ntua.gr
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Πολυτεχνειούπολη 15780 Ζωγράφου
210/772.2071, 210/772.2070, 210/772.2067
secretary@metal.ntua.gr
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Πολυτεχνειούπολη 15780 Ζωγράφου
210/772.1347, 210/772.2892,210/772.3535
reg_mech@mail.ntua.gr
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Πολυτεχνειούπολη 15780 Ζωγράφου
210/772.1938, 210/772.4150
secretariat@naval.ntua.gr, anastasia@naval.ntua.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Πολυτεχνειούπολη 15780 Ζωγράφου
210/772.3451, 210/772.3454
admin@civil.ntua.gr epap@central.ntua,gr
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Πολυτεχνειούπολη 15780 Ζωγράφου
210/772.1128, 210/772.1134
secretariat@chemeng.ntua.gr