Εγγραφές 2022

Ηλεκτρονικές Εγγραφές Επιτυχόντων

Στοιχεία επικοινωνίας Τμημάτων και Σχολών


Τμήμα
Διεύθυνση
Τηλέφωνα
Email

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ (ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΕΡΙΓΝΥ)
210. 8203107/425/106/108
deossecr@aueb.gr
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ (ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ)
210. 8203129/ 408/110
dmst@aueb.gr
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ (ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ)
210. 8203300/302/194
accfin@aueb.gr
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ (ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ)
210. 8203101/102/103
secretary.marketing@aueb.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ (ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΕΡΙΓΝΥ)
210. 8203305/412/304/410/414/416
econ@aueb.gr
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ (ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ)
210. 8203308/375/309/310/311/ 424/147
ode@aueb.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ (ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΕΡΙΓΝΥ)
210. 8203 315/316/393
infotech@aueb.gr
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ (ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΕΡΙΓΝΥ)
210.8203111/112/113
stat@aueb.gr