Εγγραφές 2022

Ηλεκτρονικές Εγγραφές Επιτυχόντων

Στοιχεία επικοινωνίας Τμημάτων και Σχολών


Τμήμα
Διεύθυνση
Τηλέφωνα
Email

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κτίριο Διοίκησης (παλαιό) ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 136 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
+30 210-9201066,  210-9201435,  210-9201067
dd@panteion.gr
ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κτίριο Διοίκησης (παλαιό) ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 136 17671 ΚΑΛΛΙΘΕA
+30 210-9201041,  210-9201389,  210-9201392
des@panteion.gr
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κτίριο Διοίκησης (παλαιό) ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 136 17671 ΚΑΛΛΙΘΕA
+30 210-9201064,  210-9201431
emme@panteion.gr
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ Κτίριο Διοίκησης (παλαιό) ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 136 17671 ΚΑΛΛΙΘΕA
+30 210-9201047,  210-9201406
santhrop@panteion.gr
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κτίριο Διοίκησης (παλαιό) ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 136 17671 ΚΑΛΛΙΘΕA
+30 210-9201036, 210-9201384,  210-9201381
koinpol@panteion.gr
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Κτίριο Διοίκησης (παλαιό) ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 136 17671 ΚΑΛΛΙΘΕA
+30 210-9201456,  210-9201454
sociology@panteion.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κτίριο Διοίκησης (παλαιό) ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 136 17671 ΚΑΛΛΙΘΕA
+30 210-9201058,  210-9201426
topa@panteion.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Κτίριο Διοίκησης (παλαιό) ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 136 17671 ΚΑΛΛΙΘΕA
+30 210-9201044,  210-9201043,  210-9201386
polhist.panteion@gmail.com , polhist@panteion.gr
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Κτίριο Διοίκησης (παλαιό) ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 136 17671 ΚΑΛΛΙΘΕA
30 210-9201057, 210-9201422
psych@panteion.gr