Εγγραφές 2022

Ηλεκτρονικές Εγγραφές Επιτυχόντων

Στοιχεία επικοινωνίας Τμημάτων και Σχολών


Τμήμα
Διεύθυνση
Τηλέφωνα
Email

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πολυτεχνειούπολη 73100 Χανιά Κρήτης
+30 28210 37102 / 37104 
secretary_arch@lists.tuc.gr
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πολυτεχνειούπολη 73100 Χανιά Κρήτης
+30 28210 37218 / 37358
secretary@ece.tuc.gr
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Πολυτεχνειούπολη 73100 Χανιά Κρήτης
+30 28210 37645 / 37657
grammateia@mred.tuc.gr
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πολυτεχνειούπολη 73100 Χανιά Κρήτης
+30 28210 37255/ 37301
info@dpem.tuc.gr
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη 73100 Χανιά Κρήτης
+30 28210 37781 / 37788
secretariat@enveng.tuc.gr grammateia@enveng.tuc.gr grammateia-enveng@isc.tuc.gr