Εγγραφές 2023

Ηλεκτρονικές Εγγραφές Επιτυχόντων
Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης

Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τον Κωδικό Πρόσβασης (password), θα πρέπει να ορίσετε νέο.
Θα χρειαστείτε τον 8ψηφιο κωδικό υποψηφίου και το email που δηλώσατε στο Μηχανογραφικό Δελτίο
Σε περίπτωση που δεν έχετε δηλώσει email στο Μηχανογραφικό Δελτίο, θα πρέπει να μεταβείτε στη Σχολική Μονάδα για να δημιουργήσετε νέο κωδικό.

Οκταψήφιος Κωδικός Εξετάσεων Email