Εγγραφές 2022

Ηλεκτρονικές Εγγραφές Επιτυχόντων

Στοιχεία επικοινωνίας Τμημάτων και Σχολών


Τμήμα
Διεύθυνση
Τηλέφωνα
Email

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 4ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών 45500 Ιωάννινα
2651050735, 50714
ecec@uoi.gr
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταβατικό κτίριο Πανεπιστημιούπολη 45110 Ιωάννινα
2651007191, 7219
gramarch@uoi.gr,
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Μεταβατικό κτίριο Πανεπιστημιούπολη 45110 Ιωάννινα
2651007265,7294, 7336
 grambet@uoi.gr
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Γεωπονίας 47150, Κωστακιοί Άρτας
2681050200,50179,50230
deagri@uoi.gr 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιατρικής Μεταβατικό κτίριο Πανεπιστημιούπολη 45110 Ιωάννινα
26510 07481, 7517, 7436, 7521, 7924, 7246, 7201
medgram@uoi.gr
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Μεταβατικό κτίριο Πανεπιστημιούπολη 45110 Ιωάννινα
2651007180, 7232
gramisar@uoi.gr
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ψαθάκι 48100 Πρέβεζα
2682050550, 50621, 50635, 50560
gramaccfin@uoi.gr
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Λογοθεραπείας 4ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών 45500 Ιωάννινα
2651050712, 50715
logotherapy@uoi.gr
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Μαθηματικών Μεταβατικό κτίριο Πανεπιστημιούπολη 45110 Ιωάννινα
2651007190,7428, 7492,7493
grammath@uoi.gr
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Μεταβατικό κτίριο Πανεπιστημιούπολη 45110 Ιωάννινα
2651007109,7202, 7148
gramylik@uoi.gr,
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Μεταβατικό κτίριο Πανεπιστημιούπολη 45110 Ιωάννινα
265107196,7458,7213
 gramcse@uoi.gr,
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Μουσικών Σπουδών 47150, Κωστακιοί Άρτας
2681050300
musicgram@uoi.gr
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Νοσηλευτικής 4ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών 45500 Ιωάννινα
2651050771, 50713
gramnursing@uoi.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μεταβατικό κτίριο Πανεπιστημιούπολη 45110 Ιωάννινα
2651007497
gramecon@uoi.gr
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Μεταβατικό κτίριο Πανεπιστημιούπολη 45110 Ιωάννινα
2651007187,7454, 7455,7402,7456
gramptde@uoi.gr,
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Μεταβατικό κτίριο Πανεπιστημιούπολη 45110 Ιωάννινα
2651007189,7188, 7468,9069
gramptn@uoi.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 47150, Κωστακιοί Άρτας
2681050341, 50350, 50499
grampt@uoi.gr
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Φιλολογίας Μεταβατικό κτίριο Πανεπιστημιούπολη 45110 Ιωάννινα
2651007179, 7475,7476
gramphil@uoi.gr
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημιούπολη Μεταβατικό κτίριο 45110 Ιωάννινα
2651007185,7186, 7405
 grampedp@uoi.gr
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Φυσικής Μεταβατικό κτίριο Πανεπιστημιούπολη 45110 Ιωάννινα
2651007192,7490, 7491
gramphys@uoi.gr
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Χημείας Μεταβατικό κτίριο Πανεπιστημιούπολη 45110 Ιωάννινα
2651007225,7124, 7470
gramchem@uoi.gr
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ψυχολογίας Μεταβατικό κτίριο Πανεπιστημιούπολη 45110 Ιωάννινα
2651007422, 2651007314, 2651007453
grampsych@uoi.gr