Εγγραφές 2020

Ηλεκτρονικές Εγγραφές Επιτυχόντων

Στοιχεία επικοινωνίας Τμημάτων και Σχολών


Τμήμα
Διεύθυνση
Τηλέφωνα
Email

ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Καραολή και Δημητρίου 80 18534 Πειραιάς
2104142096, -2098
gflo@unipi.gr
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καραολή και Δημητρίου 80 18534 Πειραιάς
2104142436, -2196, -2443
des-secr@unipi.gr
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καραολή και Δημητρίου 80 18534 Πειραιάς
210 4142397, -2175, -2101
naf-secr@unipi.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Καραολή και Δημητρίου 80 18534 Πειραιάς
2104142159, -2080, -2081, -2367
oik-secr@unipi.gr
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καραολή και Δημητρίου 80 18534 Πειραιάς
2104142102, -2103, -2110, -2113, -2115
kstav@unipi.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Καραολή και Δημητρίου 80 18534 Πειραιάς
2104142067, 2114
plh-secr@umipi.gr
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Καραολή και Δημητρίου 80 18534 Πειραιάς
2104142222
sta-secr@unipi.gr
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καραολή και Δημητρίου 80 18534 Πειραιάς
2104142112, -2079
rouvali@unipi.gr, anplevritaki@unipi.gr ts-secr@unipi.gr
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Καραολή και Δημητρίου 80 18534 Πειραιάς
2104142184, -2226, -2093
xrh-secr@unipi.gr
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Καραολή και Δημητρίου 80 18534 Πειραιάς
210-4142426, -2373, -2076
gramds@unipi.gr